Självkänsla och perfektionism

Irena Makower specialiserar sig på forskning om självkänsla och perfektionism. På Wroclaws Universitet driver hon tillsammans med Kinga-Lachowicz-Tabaczek ett forskningsprojekt om självkänsla och perfektionism utifrån socialpsykologiskt perspektiv. En aktuell studie som omfattar över 500 försökspersoner ägnas åt upplevd autenticitet. Upplevd autenticitet har samband med psykisk hälsa och tillfredställelse med livet. Genom att undersöka viktiga minnen av upplevt autenticitet och minnen av upplevd inautenticitet samt minernas affektiva konsekvenser vill vi öka kunskap om vad som menas med att vara autentisk, vad som behövs för att människor skall kunna känna sig autentiska och hur denna upplevelse hjälper de att bättre förstå vem dem är.

Läs mer om:

Kvalitetssäkring, utvärdering och indikationer för KBT

Ett annat forskningsområde handlar om kvalitetssäkring, utvärdering och indikationer för KBT.

På Stockholms Universitetet medverkar Irena Makower i forskningsprojektet “Improving psychotherapeutic competences using perceptuell socioemotional training procedures”.

Läs mer om:

Övrig forskning