Cirka 30% av 16-åriga ungdomar i årskurs ett upplever stress och ångestsymptom som kan leda till allvarliga hälsoproblem. Irena Makower har samarbetat med Karin Schram och Aleksander Perski från Stressinstitutet vid Stockholms Universitet i flera studier som gjordes på gymnasieelever i årskurs ett. Hon designade en KBT-intervention för extremt stressade gymnasieungdomar. KBT inriktades på stresshantering, prestationsstress och perfektionism, social stress och självhävdelse samt ångestsymptom. Behandlingen har visat sig lovande och resultaten håller på att publiceras.

Läs mer: