Makower psykologi erbjuder KBT för ångest och depressionsproblem.

KBT är en problemfokuserad terapi som utgår från att tankar, känslor och beteenden är sammankopplade med varandra och att emotionella- och beteendeproblem kan förändras genom att man tillämpar nya sätt att tänka och bete sig. Under senaste decenniet inom ramen för tredje vågen KBT introducerades interventioner med fokus på vilken inställning till problemet personen har snarare än på problemlösning. Terapi kan handla om personliga värderingar, mindfulness eller självmedvetande.

KBT vid problem med självkänsla och perfektionism

Makower Psykologi erbjuder KBT för personer med problem med självkänsla och perfektionism.

Läs mer om psykoterapi »

Målet med terapin är en trygg självkänsla som bygger på självkännedom och självbestämmande. Terapin handlar om att avväpna rädslor om att inte bli omtyckt och att misslyckas. Korrigering av rädslostyrda beteenden leder till att du som person känner dig mer äkta. Under terapin får du bl.a. hjälp med att lära känna dig själv: dina starka sidor och brister, samt dina känslomässiga behov och värderingar/livsmål för att utforma ditt liv och relationer med andra.

Låg självkänsla och perfektionism är transdiagnostiska tillstånd som skapar stor psykisk ohälsa och förekommer som ett inslag i många psykiatriska diagnoser. Dessa tillstånd har systematiskt ökad i västvärlden sedan 1980-talet, bl.a. som konsekvens av rådande värderingar om att allt skall mätas, jämföras och konkurreras om. Värderingar, som sprids blixtsnabbt via modern teknik, drabbar allt yngre personer och lämnar individen ensam och otrygg med ett tungt ansvar om att lyckas i livet och stark rädsla att misslyckas.

Olika typer av självkänsla

Autentisk god självkänsla

Många människor drömmer om att ”vara sig själv”. De vill ha en genuint god självkänsla. En sådan självkänsla är stabil och bygger på bra självkännedom, öppenhet för feedback, rimliga krav på sig själv och förmåga att agera i enlighet med sina värderingar även om de inte stämmer med andras. En person som är trygg i sig själv har ingen överdriven längtan efter bekräftelse från andra och behöver inte dölja sig bakom en fasad.

Läs mer om min nya bok »

Skör hög självkänsla

Den typen av självkänsla kan vid första påseende likna autentisk självkänsla. Den är hög, kanske lite för hög och behovet av bekräftelse är omåttlig. Självkänslan är defensiv och instabil och personer efterfrågar komplimanger från andra. Hybris, intolerans för fel hos andra och defensiva strategier för att skydda den ömtåliga uppblåsta självbilden, verbalt självförsvar och nedvärdering av andra förekommer relativt ofta och skapar problem i nära relationer.

”Klassisk” dålig självkänsla

Den typen representerar det problemet som människor oftast söker hjälp för och som beskrivits mest utförligt i litteraturen. Låg självkänsla innebär att du är ”ovän med dig själv”, kritiserar dig själv ständigt och har väldigt lätt att se och minnas allt negativt om dig själv men mycket svårt att se dina positiva sidor. Du har även svårt att stå upp för dig själv och är ”för snäll” mot andra och “för elak” mot dig själv. Du vet inte längre vem du är, har problem med att ta plats i ditt liv, skyr konflikter och har svårt att stå upp för dig själv. Även i nära relationer vågar du inte ta plats och har svårt att tro att du är älskad.

Osäker låg självkänsla med perfektionism

Du ser dig själv som en ambitiös person men du är livrädd att misslyckas. Du märker att din självkänsla är osäker och extremt beroende av prestationer, utseende, status. Du mår bra när du lyckas och är förtvivlad när du misslyckas. Du kräver perfektion och felfrihet från dig själv. Du utvärderar ständigt dig själv. Du vill gärna göra allting rätt. Du överarbetar och har svårt att slappna av. Det är inte ovanligt att du kontrollerar upprepade gånger det du gör för eventuella fel, skjuter upp svåra uppgifter in i det sista och har problem med att fatta beslut. Du undviker kritik till varje pris och döljer dina svagheter från andra.