Maila gärna en förfrågan om psykoterapi till info@makowerpsykologi.se, eller ring på 0708-47 14 13.

Du kommer att bli kontaktat av mig. Om vi kommer överens om att påbörja psykoterapi kommer jag maila dig några frågeformulär för ifyllning. Terapin kan vara kort, några samtal, eller längre, ca 20 samtal.