In Aktuellt

MITT BIDRAG TILL PSYKOTERAPIMÄSSAN

12:25-14:05  Från villkorlig till autentisk självkänsla

Autentisk självkänsla leder till att man agerar i enlighet med sina inre värderingar, medan villkorlig självkänsla vilar på yttre värderingar enligt självbestämmandeteorin, SDT.

Forskning om människors minnen av hög- respektive låg autenticitet visar att dessa minnen kan hjälpa att rikta beteenden mot mer autentiska mål och fungera korrigerande mot mindre autentiska mål. Hur detta kan användas i psykoterapeutiskt syfte för att bygga upp autentisk självkänsla, beskrivs och illustreras med kliniska fall.

  • Självkänsla och yttre och inre motivation
  • Minnen av hög och låg autenticitet
  • Terapeutiska interventioner för ökad autenticitet

 Irena Makower, Docent i psykologi, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare.