Personliga minnen av autenticitet - en interkulturell studie - Ungdom

Hjärtligt välkommen till den här undersökningen som handlar om kulturella skillnader i självbiografiska minnen. För att delta i studien behöver du vara mellan 12 och 18 år och din vårdnadshavare ska godkänna ditt deltagande. Det tar ungefär 10 minuter att genomföra undersökningen. Det är helt anonymt att delta, alla regler för datasekretess respekteras och de erhållna resultaten kommer att användas för statistisk analys. Denna undersökning består av två delar – att minnas händelser från ditt liv, att beskriva dessa händelser och sedan att fylla i en uppsättning av skattningsskalor.

*” anger obligatoriska fält

Steg 1 av 5

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du har som deltagare möjligheten att avsluta undersökningen när du så önskar. Dina uppgifter kommer att behandlas helt anonymt. Jag samtycker till att information från denna undersökning ska hanteras och användas i den utsträckning som krävs för att bedriva forskning.*