In Aktuellt

Dagens ungdomar brottas med prestationskrav som ingen generation tidigare. Mest utsatta blir de med ångest benägenhet, sviktande självkänsla och ohälsosam perfektionism. Läs om hur du kan stärka identiteten hos ungdomar, hjälpa de att bli mer autentiska, för att råda bot på deras vilsenhet.

Jag gjorde en lång intervju för tidskriften ”Läraren”, läs den här:
Psykologens tips – så minskar du perfektionismen och ökar självkänslan
”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”