Makower Psykologi erbjuder utbildning inom området självkänsla och perfektionism i form av föreläsning eller workshop anpassad till beställarens behov.

Utbildning av personer som i sitt yrke kommer i kontakt med personer eller grupper som tampas med problem med självkänsla och perfektionism kan också erbjudas. Ungdomar som befinner sig i skifte mellan högstadiet och gymnasieskola är en högprioriterad målgrupp. En föreläsning som riktas indirekt till den målgruppen har exempelvis anordnats av föräldraförening.

Kommande utbildningar via WISEMIND

Självkänsla och perfektionism. Från teori och forskning till klinisk tillämpning
Stockholm, Ersta konferens, 21 september 2020, kl 10-17