Makower Psykologi erbjuder utbildning inom området självkänsla, perfektionism och autenticitet i form av föreläsning eller workshop anpassad till beställarens behov.

Utbildning av personer som i sitt yrke kommer i kontakt med personer eller grupper som tampas med problem med självkänsla och perfektionism kan också erbjudas. Workshops för blivande psykoterapeuter är ett återkommande uppdrag.

Så här kan en kursdag se ut »

Ungdomar som befinner sig i skifte mellan högstadiet och gymnasieskola är en högprioriterad målgrupp.