Autenticitet
Forskning – Konceptualisering – Identitetsstärkande interventioner

Kursen utgår från boken ”Autentisk. Om självkännedom, självbestämmande och autentiskt liv” som ges ut av studentlitteratur i januari 2023.

Läs mer om Ubildningsdag om Autenticitet »

Människor vill bejaka sin särart och bli ”sig själva”. Autenticitet som vetenskapligt begrepp har varit föremål för psykologisk forskning i ca 20 år. Det finns omfattande studieresultat som visar på att autenticitet ökar självbefinnandet och livstillfredsställelsen och har ett positivt samband med självkänslan. Samtidigt konstateras det att ju lägre autenticitet desto större tendens till ångest, depression och stress.

Kursdagen

Förmiddagen börjar med allmän introduktion om begreppet autenticitet, forskning kring autentisk personlighet och självbiografiska minnet. Sedan fokuseras psykoterapeutiska behandlinstrategier som ökar autenticitet.
Under eftermiddagen tränar vi konceptualisering av autenticitet och identitetsstärkande interventioner.

Utbildningsdagen leds av Irena Makower, docent i klinisk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Irena forskar bland annat om minnen av autenticitet, icke-verbal kommunikation, perfektionism och strategier för ökad självkänsla. Hon arbetar kliniskt med vuxna och ungdomar med självkänslo- och autenticitetproblematik och leder utbildningar och workshops inom ämnet.

Irena har lång erfarenhet av undervisning och handledning på psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning.

Lärandemål

Teorier och forskning om autenticitet.
Konceptualisering av autenticitet.
Identitetsstärkande interventioner.